Előadók

Szereplők A-K Szereplők M-Z »

Prof. Dr. Ábrahám György Ph.D.
egyetemi tanár, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szegedi Tudományegyetem
Dr. Ábrahám György a Szegedi Orvostudományi Egyetemen kapott summa cum laude minősítéssel általános orvosi diplomát 1980-ban. 1981. óta munkatársa a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának. Belgyógyász, nefrológus szakorvos, 1998. óta a hypertonia gondozás minősített orvosa, 2001-ben az Európai Hypertonia Társaságtól (ESH) európai Clinical Hypertension Specialist minősítést kapott. A Magyar Nephrologiai Társaság és Magyar Hypertonia Társaság vezetőségi tagja. Elnöke az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Hypertonia-Nephrologiai Munkabizottságának. 2008-ban kapott egyetemi tanári kinevezést és vezeti a klinika Nephrologiai - Hypertonia Centrumát, mely ESH által regisztrált Hypertension Excellence Center. Fő érdeklődési területe az essentialis hypertensio pathomechanizmusa különös tekintettel az angiotensin II hatásaira a humán és experimentális cardiovascularis hypertrophiában; a vérnyomás szabályzás klinikai vonatkozásai, a medulla oblongata compressio kóroki szerepe a terápia rezisztens humán hypertensióban; a renovascularis hypertensio; a glomerulonephritisek klinikai vonatkozásai. Munkáiról számos előadásban, közleményben és könyvfejezetben számolt be.
Dr. Altorjay András
főorvos, kardiológiai magánrendelés, Székesfehérvár
1977-ben szerzett orvosi diplomát a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Előbb 5 éven át a szombathelyi belosztályon dolgozott, ahol orvosi gondolkodására legnagyobb hatással István Lajos professzor volt. Ezt követően 1982-ben került át Székesfehérvárra, a Fejér Megyei Szent György Kórházba, ahol Gógl Árpád akkoriban kezdte el egy modern belosztály alapjait kiépíteni, specialitásként ekkor választotta a kardiológiát. Kardiológiai szemléletére jótékony hatással volt az Országos Kardiológiai Intézetben eltöltött féléves gyakorlat, ahol Polák Gyula mellett újabb esszenciális klinikai tapasztalatokat szerzett. 1987 óta végez rendszeresen echocardiographiát. 20 éves kórházi praxis után, 1997 óta egyszemélyes kardiológiai magánrendelés keretén belül probléma orientált vizitek során kardiológiai eseteket lát el. Gyakorló orvosnak tekinti magát, aki a hétköznapi eseteken felül szívesen foglalkozik szorongásos szívbetegekkel, pánikbetegekkel. Orvosi kamarás, aki emellett több orvosi alapítvány működésében is részt vesz. Orvosi életéből kikapcsolódást a család és a természetjárás (nordic walking), a zenehallgatás és képzőművészeti kiállítások megtekintése jelent. Szakképesítései: belgyógyászat és kardiológia.
Dr. Asbót Richárd
Kardiológiai részlegvezető főorvos, Euromedic Diagnostics Magyarország Kft., Budapest
1976-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen diplomázott. Belgyógyászatból 1981-ben, kardiológiából 1983-ban szerzett szakképesítést. Kezdettől fogva a MÁV Kórházban dolgozott. 1993 óta az itt működő Nemzetközi Egészségügyi Központ (IMC), új nevén Euromedic Diagnostics Magyarország Kft. kardiológiai részlegének főorvosa. Fő érdeklődési területe a szív ultrahang vizsgálata, az echokardiográfia, ezt 1981 óta műveli (a MÁV Kórház az ország egyik legelső ilyen vizsgálatokat végző intézménye volt). Szívesen vesz részt a szakmai szervező-oktató munkában, jelenleg az MKT Echocardiographiás Munkacsoportjának helyettes vezetőjeként, a Nemzeti Echocardiographiás Akkreditációs Bizottság alelnökeként, az interdiszciplináris jellegű Magyar Ultrahang Társaság alelnökeként, a Semmelweis Egyetem külső óraadójaként. Az Európai Kardiológus Társaság Fellow-ja, több munkacsoportjának is (echocardiographia, szív-MR) tagja. Európai Kardiológus diplomával, több európai akkreditációval (TEE, szív-MR) rendelkezik. Csellistaként a rendszeresen koncertező Semmelweis orvos-vonósnégyes tagja.
Prof. Dr. Borbola József Ph.D.
egyetemi magántanár, kardiológus főorvos, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
1970-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. 1970-1975. között szívritmuszavar kutatással foglalkozott a Szegedi Egyetem Gyógyszertani Intézetében. 1976. óta a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) Felnőtt Kardiológiai Osztályán dolgozik. Labor, belgyógyász és kardiológus szakvizsgákkal rendelkezik. A világ számos részén dolgozott: Tübingen (1975), Boston Harvard Egyetem (1985-1986), Chicago (St. Luke’s Medical Center 1986-1987), Madrid (1992). Fő érdeklődési területe a klinikai kardiológia mellett a szívritmuszavarok diagnosztikája és kezelési módjai (gyógyszeres, transzkatéteres ablációs, pacemaker, implantábilis cardioverter-defibrillátor). 1982-2003. között a GOKI Szívritmuszavar/Szívelektrofiziológiai/Transzkatéteres ablációs részlegének vezetője, 2000-ben a GOKI orvosigazgatója, 2003-2006. között a Felnőtt Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa. MTA kandidátusi fokozatot szerzett 1983-ban. 1996-ban habilitált (med.habil), PhD címet szerzett a Szegedi Egyetemen. 1999. óta egyetemi magántanár. Jelenleg részlegvezető kardiológus főorvosként dolgozik, invazív kardiológiai beavatkozásokat végez (coronarográfia, szívelektrofiziológiai vizsgálatok /EPS/), transzkatéteres ablációk (RFCA). Számos beavatkozást (WPW-RFCA /1994/, AVNRT-RFCA /1995/, VVICD /1992/ DDICD /1996/ implantáció) először végzett Magyarországon. 1996-1998. között az Európai Kardiológus Társaság (ESC) elnökségi tagja, kancellárja. Európai Kardiológus diplomája van. Hosszú ideig volt a Magyar Kardiológus Társaságának (MKT) főtitkára, illetve alelnöke (1989-2001). A San Marino Cardiac Society tiszteletbeli tagja. Alapító tagja a szívritmuszavarok diagnosztikájával és kezelésével foglalkozó európai társaságoknak (ECAS, EHRA), az ESC Aritmia és Pacemaker munkacsoportja nucleusának választott tagja volt. 2000-ben megalapítja és tudományos programigazgatója a „Budapest Cardiovascularis Szimpózium” néven jelentkező, nemzetközi részvétellel szervezett kardiológus továbbképző független fórumnak. 1998-ban az Európai Kardiológus Társaság elnöksége ezüst emlékéremmel tüntette ki. 1995-ben és 2001-ben Pro Societate (MKT) emlékérmet kapott. 2006-ban kardiológiai munkásságáért Gábor György emlékérmet kapott. A hazai Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja (1995-2003). 2005. óta országos kardiológus szakfelügyelő főorvosként (OSZMK) is dolgozik. Számos tudományos társaság (ESC, MKT, International Society of Cardiac Pacing and Electrophysiology, Alpa-Adria Cardiac Society, MOTESZ) elnökségi tagja. Számos könyvrészletet írt angol és magyar nyelven (Akadémiai Díj), több mint 300 tudományos közleménye jelent meg külföldi és hazai szaklapokban.
Dr. habil. Cziráki Attila Ph.D.
egyetemi docens, igazgató helyettes, PTE Szívgyógyászati Klinika
1982-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A POTE I. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Munkacsoportjában kezdte meg orvosi pályáját, ahol belgyógyász, majd kardiológus és klinikai farmakológus szakvizsgákat szerzett. 1992-95 között az USA-ban, a Medical College of Georgia Farmakológiai Intézetében végzett tudományos kutatásokat. Témája a pulmonalis kapilláris endothelhez, és a coronaria endothelhez kötött angiotenzin konvertáló enzim vizsgálata volt állatkísérletes modellben, valamint CABG műtéten átesett betegekben. Hasonló témában védte meg Ph.D disszertációját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1995-ben. 1996-ban Angliában a Royal Brompton & Harefield Hospital szív-tüdő transzplantációs központban dolgozott tudományos kutatóként. Vizsgálatait a szív-tüdő transzplantált betegeken végezte, ahol az endotheliális valamint a kilélegzett nitrogén-monoxid mennyiségét vizsgálta a perioperatív időszakban és a rejekciós események alatt. A PTE Általános Orvostudományi karán 2002-ben habilitációs oklevelet szerzett. Jelenleg a PTE Szívgyógyászati Klinikájának igazgató helyettese, a Kardiológiai Osztály és Kardiológiai Szakambulancia vezetője. Klinikai érdeklődési területe a non invazív kardiológiai eljárások, elsősorban az echokardiográfia. A Magyar Nemzeti Echocardiographiás Akkreditációs Bizottság tagja.
Dr. Dékány Miklós Ph.D.
főorvos, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ
Summa cum laude minősítéssel elvégzett egyetemi tanulmányai után 2007 júliusáig, több mint negyven évig a sokféle elnevezést megélt, s egy ideig a SOTE keretei között is működő Szabolcs utcai kórház Belgyógyászati és Kardiológiai Osztályán dolgozott. 1970-ben belgyógyászatból, 1979-ben kardiológiából szakorvosi minősítést szerzett. 1995-ben később PhD-vé minősített kandidátusi fokozatot szerzett. Disszertációjának tárgya a dilatatív cardiomyopathia diagnózisának problémaköre és prognózisának megítélése, illetve az ezekhez felhasználható vértelen paraméterek értékelése volt. 2007 júliusa óta a HM-ÁEK Kardiológiai Osztályán főorvosi munkakörben dolgozik. Szakmai érdeklődése, gyakorlati és tudományos munkája elsősorban a szívizombetegségekre és a szívelégtelenségre, s az utóbbi kezelésének kérdéseire irányult. Egyik vezetője az osztályukon működő, az országban legnagyobb szívelégtelenség ambulanciának, gondozási programnak. A fent jelzett témakörökben írt közleményei és idézhető formában tartott előadásai száma meghaladja a 300-at. Számos külföldi tanulmányúton, többek között az Egyesült Államokban volt alkalma a szívelégtelenség kérdéseit tanulmányozni. Hat évig tagja volt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének. Három évig vezette a társaság Szívelégtelenség munkacsoportját, három évig elnökhelyettes volt a munkacsoportban, s jelenleg is tagja a munkacsoport vezetőségének. Ugyancsak tagja az MKT Tanácsadó Testületének, s az Európai Kardiológus Társaság Szívelégtelenség Egyesületének, valamint a társaság Szívizom és Pericardium Betegségek Munkacsoportjának is.
Prof. Dr. Forster Tamás Ph.D., az MTA doktora
igazgató egyetemi tanár, SZTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
1979-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1984-ben szakvizsgázott belgyógyászatból, és 21 éve dolgozik kardiológusként. Kezdettől fogva a 2. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központban dolgozott, végigjárva a szakmai és tudományos előmenetel minden lépcsőjét. 1991-ben az orvostudomány kandidátusa (jelenleg PhD), majd 2000-ben az MTA Doktora címet szerezte meg. 2002-ben a klinika tanszékvezető egyetemi tanárának nevezték ki. Kutatási területei: sportélettan, echocardiographia, cardiomyopathiák, illetve az ischaemiás szívbetegség diagnosztikája. A Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke. Az Európai Kardiológus Társaság tiszteletbeli tagja (FESC), az American College of Cardiology kiemelt tagja (FACC). Számos hazai és neves nemzetközi folyóirat hivatalos bírálója, a European Journal of Echocardiography szerkesztőbizottsági tagja.
Dr. Fülöp Tibor Ph.D.
osztályvezető egyetemi adjunktus, Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem ÁOK
Fülöp Tibor egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte 1976 és 1982 között. Ezt követően 2 éves megszakítással 12 évig a debreceni Kenézy Gyula kórház diabetológiai profilú I.sz. Belgyógyászati osztályán dolgozott. 1988-ban szerzett belgyógyászati szakvizsgát. Még ebben az évben három hónapig ösztöndíjas a leuveni egyetem kardiológiai klinikáján. 1992-1994 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szív és Tüdőgyógyászati Klinikáján kétéves gyakorlatát töltötte, majd 1994-ben kardiológiai szakvizsgát szerzett. 1997-ben megkapta a „Magyar Diabetes Társaság Diabetológusa” minősítést. 1996 óta a Kardiológiai Klinika, ma Kardiológiai Intézet dolgozója, 2001 óta adjunktusi rangban. 1996 óta önálló osztályvezető, az echocardiographiás munkacsoport tevékeny tagja. 1998-ban megszervezte a Kardiológiai Intézet Diabetológiai szakrendelését, amely vezetésével azóta is működik. 2007-ben védte meg PhD értekezését „A coronária microerek vazomotor működésének vizsgálata metabolikus szindrómában szenvedő betegekben” címmel. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövődményeinek korai felismerése, és az echocardiographia áll. Ebben a témakörben rendszeresen tart előadásokat mind hazai, mind külföldi kongresszusokon. Tudományos tevékenységét 18 magyar és angol nyelvű publikáció, illetve 19 idézhető absztrakt és 3 könyvfejezet jellemzi. Folyamatosan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. A Magyar (MKT) és Európai (ESC) Kardiológiai Társaság, valamint a Magyar Diabetes Társaság (MDT) tagja.
Dr. Karlócai Kristóf
klinikai főorvos, SE Pulmonológiai Klinika
A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése után az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben kezdte meg szakmai pályáját. A Naszlady professzor által vezetett kardiológiai osztályon ismerkedett meg a kardiológia alapjaival, a haemodynamikai vizsgálatokkal, a non-invazív vizsgálatokkal. A számítástechnikát klinikai körülmények között úttörőként használó osztályon kamatoztatni tudta felsőfokú számítógépprogramozói végzettségét is. Korán részt vett a regionális kardiológiai ellátásban együttműködve az egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikájával. 1996-2006-ig a kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa. Vezetésével kiépült az osztályon a koronária őrző és bekapcsolódott a fővárosi akut infarktus ellátásba. Kiépült a posztoperativ rehabilitáció mellett a szívelégtelenség rehabilitációs részleg. Folytatódott a regionális ambulancián a billentyűbetegek gondozása. Az országos ellátás keretében bővült a kivizsgálásra áthelyezett és gondozásba vett kisvérköri hypertoniás betegek száma, új kezelési lehetőségeket vezetett be. 1998-tól 2006-ig az osztályán történt az országban egyedüli központként a szívtranszplantációra várók kivizsgálása, majd korai és késői utókezelése, gondozása. 2006-ban az osztály megszüntetése miatt a speciális feladatok nagy része megszűnt. A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet munkatársa lett, ahol a szívtranszplantációs kivizsgálás, posztoperativ és immunszuppresszív kezelés kiépítése volt a feladata. 2008-ra az elért eredmények lehetővé tették, hogy munkahelyet változtasson és a tüdőkeringési betegségek speciális ellátását a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának keretei között szervezze meg, indítsa újra. 1998-2007-ig a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének tagja. 2003-tól 2007-ig a Magyar Transzplantációs Társaság vezetőségi tagja. 1991-től az MKT Echokardiográfiás Munkacsoport vezetőségi tagja. 1997-től az MKT-MTT Kardiopulmonális Munkacsoportjának két ciklusban vezetője, közte vezetőségi tagja. 1998-2006-ig a Nemzeti Szívtranszplantációs Várólista Bizottság vezetője, azóta titkára. 2005-ben európai, 2007-ben hazai echokardiográfiás licenszet szerzett, 2007 óta tagja a Kardiológus Szakmai Kollégium Echokardiográfiás Akkreditációs Bizottságának.
Dr. Lupkovics Géza
osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
1985-ben „summa cum laude“ minősítéssel szerzett diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen.. Az egyetem utolsó két évében jó tanulmányi eredményeiért az akkori Népköztársasági Ösztöndíjban részesült. Az egyetem alatt tudományos diákköri munkát végzett, több Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadást az influenza vírus szívkárosító hatásairól helyi, országos és nemzetközi szinten is. 1985-1989-ig a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán dolgozott, ahol 1989-ben jeles minősítéssel szerzett szakvizsgát aneszteziológiából és intenzív terápiából. 1989-től 1996-ig az Egyetem Szívsebészeti Önálló Osztályán dolgozott egyetemi tanársegédi beosztásban, ahol a Szívsebészeti Postoperativ Osztályt vezette és invasiv kardiológia alapképzést kapott. 1995-ban jeles minősítéssel szerzett kardiológiából szakvizsgát. A szívsebészeten kiterjedt tudományos tevékenységet folytatott, publikációk társszerzője és szerzője volt. Tudományos diákköri oktatóként több hallgatója vett részt helyi és országos Tudományos Diákköri Konferencián. Egyetemi gyakorlatot vezetett orvostanhallgatóknak. Több rövid tanulmányúton vett részt, 1990-ben Frankfurtban, majd két alkalommal ez Egyesült Államokban - invasiv kardiológiai továbbképzése céljából. 1995-ben elnyerte az Európai Kardiológus Társaság „Training fellowship“-jét, és 1995. február 03-tól 1996. szeptember 30-ig a Ludwig-Maximilians-Universität Müchen, Klinikum Großhadern Medizinische Klinik und Poliklinik I.-en dolgozott. Miután a „training fellowship“-je letelt, rövid ideig egyetemi statuson klinikai orvosként alkalmazták. 1996-ban tért haza Magyarországra, és a Zala Megyei Kórház Kardiológia Osztály Haemodinamikai Laboratóriumát vezette. 2001. április 1-től a Zala Megyei Kórház Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa. 2001. május 1-től megyei kardiológus szakfőorvosként is tevékenykedik. 2001-től 2006-ig tagja volt a Magyar Kardiológusok Társasága Tanácsadó Testületének, 2001-től 2004-ig a Magyar Kardiológusok Társasága Haemodinamikai Munkacsoportjának alelnöke volt. 2002-től a Zala Megyei Kórház Intézményi Kutatásetikai Bizottságának az elnöke. 2004-ben a Zala Megyei Kórház Szakmai Vezető Testület elnökévé választották. 2009. április 1-től a Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja. Tudományos érdeklődése homlokterében pillanatnyilag a szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata áll. Tudományos társasági tagságok: Magyar Kardiológus Társaság Magyar Belgyógyász Társaság Magyar Anaeszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Magyar Hypertonia Társaság

Előadók A-K Előadók M-Z »