Előadók

« Szereplők A-K Szereplők M-Z

Dr. Major László
részlegvezető főorvos, Kardiológia osztály, Haemodynamikai Laboratórium, Állami Egészségügyi Központ, Budapest
SOTE-n 1980-ban summa cum laude eredménnyel végzett. Radiológia, majd kardiológia szakvizsgát szerzett. 2007-ben a Nyugat-Magyarország Egyetem Közgazdaságtudományi Karán közgazdász valamint egészségügyi menedzsment szakértő diplomát kapott summa cum laude eredménnyel. 1992-ben Bridgeportban, (Conn. USA) a St. Vincent`s Medical Centerben fellow a coronaria angioplasztika témakörében. Az évek során számos nemzetközi szakmai továbbképzésen, fórumon vett részt. Eközben több mint száz első és társszerzős közleménye és előadása jelent meg, három hazai tankönyv, egy külföldi tankönyv és két kézikönyv megírásában társszerzőként vett részt. Az írások az intervenciós kardiológia és radiológia, az egészségügyi ellátás hazai rendszere és üzleti kommunikáció témakörében jelentek meg. 1980-tól bezárásáig az idők folyamán sok néven ismert „Szabolcs utcai kórház” haemodynamikai laborjában dolgozott. Jelenleg a jogutód intézmény, a Honvédkórház, Állami Egészségügyi Központ főorvosaként a kardiológia haemodynamikai laborját vezeti. A Semmelweis Egyetem Főiskolai Karán a szakasszisztens képzésben vesz részt. Az évek során, több mint tizenháromezer invazív beavatkozással a háta mögött az intravascularis katéteres diagnosztika és terápia itthon használatos eljárásainak többségével gyakorlatot szerzett, néhányat elsőként végzett az országban. (carotis PTA, directionalis atherectomia, rotacs, HIS és Kent nyalábok kémiai ablatioja, IVUS, Cutting Balloon) Kifejlesztett egy hazai gyártmányú stentet, egylumenű ballonkatétert, urethraspirált BPH kezelésére, és egy intravascularis áramlásmérőt. A felsorolt témákban három magyar és egy európai szabadalmat kapott. Megszervezte a hazai stentgyártás és fejlesztés technikai bázisát. Ennek kapcsán a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködésben több sikeres, államilag támogatott K+F pályázatban vett részt illetve akadémiai kutatócsoporttal működött együtt. Mint külső konzulens tucatnyi diplomamunka és PhD dolgozat megszületéséhez nyújtott segítséget. A stent fejlesztéssel kapcsolatban – több mint tíz évre visszatekintő - tudományos együttműködést alakított ki a Szent-Pétervári Pavlov Orvosi Egyetem Fakultatív Sebészeti Tanszékével és az Izsevszki Orvosi Akadémiával orvosszakmai és technológiai témakörben. 2002-től, a több mint 300 éves múlttal bíró Petrovszkij Orosz Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja, 2008-ban pedig az Izhevski Orosz Állami Orvosi Akadémia tagja lett. 1996-ban létrehozta a Haemodynamikáért Alapítványt. Az alapítvány éveken keresztül részt vállalt az OGyK Haemodynamikai Laboratóriumának üzemeltetésében. 1999 óta a CVI (CardioVascular Intervention) Gyógyító, Oktató és Kutató Közhasznú Társaság ügyvezetője, orvos igazgatója. A CVI nevéhez fűződik a Bajcsy Kórház Haemodynamikai Laborjának megalapítása, majd az OPNI Radiológiájának rekonstrukciója, ahol így létrejöhetett az ország első invazív stroke központja. A köztestületi kamara megalakulása óta részt vesz a MOK tevékenységében. Több cikluson keresztül volt az Országos Nyilvántartási Bizottság tagja, majd elnöke. Jelenleg az OFB és az Orvosokért Alapítvány kuratóriumi tagja.
Dr. Márk László Ph.D.
főorvos, c. egyetemi docens, II. Belgyógyászat-Kardiológia Osztály, Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórház, Gyula
1980-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Kezdettől fogva a gyulai kórház kardiológiai profilú belgyógyászati osztályán dolgozik, 1995 óta főorvosként, 1998 óta az osztályvezető helyetteseként. 1985-ben belgyógyászatból, 1988-ban kardiológiából szakvizsgázott, 2002 óta lipidológusi képesítése van. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a kardiovaszkuláris prevenció és a lipidológia áll. Ezen a témakörökben rendszeresen publikál és tart előadásokat. Eddig 140 közleménye jelent meg, 17 angol nyelven, négy alkalommal nyerte el az Orvosi Hetilap „Markusovszky Lajos Díj”-át. 1997-ben védte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában az ischaemiás szívbetegség rizikófaktoraival foglalkozó egyetemi doktori (PhD) értekezését. 2006 óta a debreceni egyetem címzetes docense. A Magyar Atheroscerosis Társaság vezetőségi tagja, a Metabolizmus folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2005-ben Metabolizmus Díj-at kapott. Tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. Az Európai Kardiológus Társaság kiemelt tagja (FESC).
Dr. Nagybaczoni Béla
vezető főorvos, Kardiovaszkuláris Katéteres Laboratórium, Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórház, Budapest
1980-ban végzett a SOTE Általános Orvostudományi Karán. 1984-ig Igazságügyi Orvostani Intézetben volt gyakornok. Az igazságügyi orvostani szakvizsga megszerzése után l984 és l996 között az Orvostovábbképző Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinikáján volt tanársegéd, belgyógyászatból és kardiológiából szerzett szakképesítést. Kezdetben a non invazív kardiológiai diagnosztika, elsősorban echocardiographia iránt érdeklődött. Klinikai gyógyító és oktató munkát végzett, majd adjunktusként a Klinika subintenzív részlegét vezette. Párhozamosan az intervenciós kardiológiai tevékenységbe kapcsolódott. 1996-tól a Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórház Kardiológiai osztályán dolgozik osztályvezető-helyettesként. 2000-ben az országban elsőként házon belüli szívsebészeti háttér nélkül működő intervenciós, kezdetben CVI Kht által működtetett katéteres laboratórium kialakításában vett részt. Itt 2006-ig laborvezető helyettes volt. Az évek során számos hazai és nemzetközi tudományos fórumon vett részt. 2006-óta a Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórház Kardiovaszkuláris Katéteres Laboratórium vezető főorvosa.
Dr. Nyolczas Noémi Ph.D.
főorvos, osztályvezető helyettes, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ, Budapest
Nyolczas Noémi egyetemi tanulmányait 1982-88 között a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte. Ezt követően fél évig dolgozott a Szegedi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján egyetemi gyakornokként. Majd 1989-től a budapesti Orvostovábbképző Egyetem II. sz. belgyógyászati Klinikájára került, ahol egyetemi gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként tevékenykedett. Itt tett 1993-ban belgyógyászat, majd 1997-ben kardiológiai szakvizsgát. 2001-ben védte meg PhD értekezését „Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure” címmel. 2006 óta az Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztályán dolgozik, osztályvezető helyettesként. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a szívelégtelenség áll. Ebben a témakörben rendszeresen tart előadásokat mind hazai, mind külföldi kongresszusokon. Tudomány tevékenységét 31 magyar és angol nyelvű publikáció, illetve 118 idézhető absztrakt és 2 könyvfejezet jellemzi. Folyamatosan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Több medikus TDK tevékenységét irányítja. 2005-2006 között részben az Osztrák Magyar Akció Alapítvány, részben az Osztrák Kardiológus Társaság ösztöndíjával az Allgemeines Krankenhaus, Kardiológiai részlegén dolgozott. Az „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac remodelling and heart failure” című projectben vett részt. 1988 óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. 2004 óta vesz részt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének munkájában. Jelenleg a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának Elnöke. A European Heart Failure Association tagja. 2003-ban Európiai Kardiológus Diplomát szerzett. 2004-ben elnyerte az Európia Kardiológus Társaság Fellow címét.
Dr. habil. Páll Dénes Ph.D.
egyetemi docens, I. sz. Belklinika, Debreceni Egyetem OEC
1991-ben „summa cum laude” minősítéssel szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem. Végzés óta Debrecenben dolgozik, az I. sz. Belgyógyászati Klinika munkatársa. 1996-ban belgyógyászatból, 1998-ban kardiológiából tett sikeres szakvizsgát. 2001-ben elnyerte a Hypertonia Gondozás Minősített Orvosa címet, majd a Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben Egészségügyi szakközgazdász, menedzser másoddiplomát szerzett. Önálló epidemiológiai vizsgálatot szervezett és vezetett (Debrecen Hypertension Study), melynek eredményeképpen 2003-ban „summa cum laude” minősítéssel szerzett PhD fokozatot. Értekezésének címe: A serdülőkori hypertonia szűrése, a hypertóniások célszerv-károsodásának vizsgálata. 2003 óta az European Society of Hypertension specialistája. 2004 óta a Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belklinikán működő Regionális Hypertonia Centrum vezetője. 2007-ben habilitált, majd 2008-ban egyetemi docensnek nevezték ki. Tudományos munkássága eredményeként 81 lektorált közleménye jelent meg, melyek közül 19 angol nyelvű. In extenso közleményeinek impakt faktora: 37.43, független citációinak száma: 125. Két-két alkalommal kapta meg a Magyar Kardiológus Társaság Ifjúsági pályázatának 1. és 2. díját, majd 2004-ben a Gábor György Alapítvány első díját. 2006-ban Japánban az International Society of Hypertension Widimski díjában részesült. Tizenöt éve aktívan részt vesz a magyar és az angol nyelvű graduális és a posztgraduális oktatásban. Ez ideig 7 alkalommal szervezte meg Debrecenben a Regionális Hypertonia Napot. 2004 óta akkreditált PhD oktató. Témavezetése alatt egy PhD került megvédésre, egy másik hallgató pedig abszolutóriumot szerzett. További két PhD hallgató dolgozik irányítása alatt. Évek óta a Journal of Hypertension lektora. 2002 óta a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségi, 2004 óta elnökségi tagja, az Ifjúsági Bizottság elnöke. 2009 óta az MHT vidéki titkára.
Prof. Dr. Réthelyi Miklós Ph.D., az MTA doktora
miniszter, egyetemi tanár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1939. június 8-án született Zalaegerszegen. 1963-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kapott diplomát többek között Szentágothai János tanítványaként. 1963-tól - professzorával együtt - a Budapesti, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. és II. számú Anatómiai Intézetében dolgozott, 1986-tól egyetemi tanár, 1994-2004-ben az I. számú Anatómiai Intézet igazgatója. 1991-ben, az első szabad rektorválasztáson, négy jelölt közül őt választották a SOTE vezetőjének. 1995-től öt éven át vezette a SOTE Egészségügyi Menedzserképző Központját. 2000 óta a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájának a vezetője. Dolgozott Ukrajnában, Párizsban és több alkalommal az Egyesült Államokban. 1990-ben a Népjóléti Minisztérium főosztályvezetője, 1998-99-ben az Oktatási Minisztérium tudományos ügyek főosztályának vezetője, 1999-2002-ben Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 1994-2000-ben az MTA közgyűlési képviselője, az Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság, valamint az Informatikai Bizottság tagja. A Nemzetközi Agykutatási Szervezet magyar nemzeti bizottság titkára. 1973-ban elnyerte a biológiai tudomány kandidátusa, 1983-ban az orvostudomány doktora címet. Munkásságát 1991-ben Akadémiai Díjjal, 2004-ben Szent-Györgyi Albert-díjjal ismerték el. Több mint 80 publikáció szerzője. 2010. májusa óta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője.
Prof. Dr. Rónaszéki Aladár Ph.D.
egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Péterfy Kórház és Baleseti Központ, Budapest
1981-ben „summa cum laude” orvosi diplomát szerzett a SOTE-n Budapesten. A fővárosi Bajcsy Kórház Kardiológiai Osztályán lett belgyógyász majd kardiológus szakorvos. Közel négy évet töltött Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem Kardiológiai Tanszékén, ahol 1989-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. Erről írt könyvét "Hemodynamic consequences of the timing of atrial contraction" címmel kiadták Belgiumban. 1991 és 1998 között az ARMUS corp. (San Francisco, USA) oktatási software fejlesztő orvostanácsadója. 1993-tól 1998-ig a SOTE Oktató Kórházának (Kútvölgyi) Kardiológiai Osztályát vezette a kórház megszűntéig, 1998-tól a Péterfy Kórház és Baleseti Központ Kardiológiai Osztályának vezetője és 2008-tól tudományos és oktatási igazgatója is. 2003-tól a kórház Szakmai Tanácsadó Testületének elnöke. Érdeklődési területe a teljes kardiológia, de azon belül is különösen a pacemaker terápia, reszinkronizáció és ritmuszavarok hemodinamikai háttere valamint a klinikofarmakológia és a szívbeteg terhes nők gondozása. 1998-ban habilitált, 2001-től a Semmelweis Egyetem egyetemi magántanára. Előadói szinten beszél angolul, németül és franciául. Medikus korától, több mint 30 éve vesz részt a graduális és postgraduális orvosképzésben. A Kórélettani Intézet külső munkatársa is közel 30 éve. Hazai és nemzetközi publikációs aktivitása széleskörű, hazai és nemzetközi kongresszusok rendszeres előadója és szervezője illetve programigazgatója (2007-től Cascade, Paris, European Cardiogy Conferences), szakmai folyóiratok szerkesztőségi tagja. Az European Heart Journal rendszeres lektora. A Magyar Kardiológusok Társaságában volt az Ifjúsági Bizottság elnöke (1991-1995), a Társaság főtitkára (2001-2004), majd külügyi alelnöke (2004-2007). Az Ifjúsági Kardiológus Napok rendezvény megalapítója (1993-). Az European Society of Cardiology Fellow-vá választotta (FESC, 2002) és Európai Kardiológus diplomát adományozott (2002). Az American Heart Association Premium Professional Membership-jével rendelkezik (2003-). Választott tagként részt vett a Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában (2004-2009). Szakmai és társasági tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték. A COR konferencia sorozat (Dilemmák és döntések a kardiológiában. Kinek? Mikor? Hogyan?) létrehozója és programigazgatója.
Prof. Dr. Simon Kornél Ph.D.
egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Belgyógyászati Osztály, Siófoki Városi Kórház
1967-ben szerzett orvosi diplomát a pécsi tudományegyetemen, majd 10 éven át a az ottani 1. sz. Belklinikán dolgozott Dr. Jávor Tibor professzor mellett. Ezt követően Székesfehérvárra került, a Fejér Megyei Szent György Kórházba, ahol a kardiológiai belosztályt vezette. 2000. szeptembere óta a Siófoki Városi Kórház belgyógyászati osztályának vezető főorvosa. 1979-ben védte meg kandidátusi disszertációját, „Az orvosi beavatkozások kockázata, különös tekintettel a gyógyszer-mellékhatásokra” címmel.” 1995-ben habilitált a pécsi Orvostudományi Egyetemen „Az AMI kezelése az intenzív coronaria őrzőben” c. munkája alapján. Szakképesítése: belgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, kardiológia, diabetológia Kollégiumi tagságok: Kardiológiai Szakmai Kollégium, Anaesthesiológiai Szakmai Kollégium Vezetőségi tagságok: Magyar Kardiológusok Társasága, Magyar Diabetes Társaság, Magyar Belgyógyász Társaság Díjak: Magyar Belgyógyász Társaság díja – 1995., Magyar Kardiológusok Társaságának díja – 1995., 1999., Fejér megyei Berzsenyi Zoltán díj – 1995., Gábor György díj – 1997., Orvosi Hetilap Markusovszky díj – 1999., 2004., 2009., Civil Kurázsi díj – 2000., Batthyány –Strattmann László díj – 2002., Romhányi György díj – 2005., Pro Urbe Siófok – 2005., MKT pro societate – 2008.
Prof. Dr. Szatmári András Ph.D.
osztályvezető főorvos, c. egyetemi tanár, Gyermekkardiológiai Osztály, szakmai főigazgató helyettes, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
Tanulmányait Debrecenben végezte, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1979-ben általános orvosi diplomát szerez. Pályafutását tudományos ösztöndíjasként kezdi a Debreceni Orvostudományi Egyetem Tüdő-és Szívgyógyászati Klinikáján 1980-ban, majd még ebben az évben a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán folytatja munkáját. 1985-ben csecsemő-és gyermekgyógyászat, 1988-ban csecsemő- és gyermekkardiológiai szakvizsgát tesz. Szakmai tapasztalatait a hazai intézmények mellett Hollandiában a rotterdami Sophia Gyermekkórházban, az Erasmus Egyetem Akadémiai Egyetemi Kórházában szerezte kezdetben junior, majd senior staff tagjaként, akadémiai kórházi specialista jogkörrel (1989-1993). 1992-től az Erasmus Egyetem Informatikai Tanszékével közös kutatást végzett, mely 1998-ban befejeződött. 1993 után visszatérve Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályára a gyermekkori katéterterapiás módszereket hazánkban is bevezette a napi klinikai gyakorlatba. Jelenleg osztályvezető főorvos, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet szakmai igazgatója. Több hazai és külföldi társaságnak tagja, illetve tisztségviselője, többek között: Magyar Kardiológusok Társasága (MKT), Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGyT), Gyermekkardiológusok Európai Társasága (AEPC) – melynek 3 éven keresztül elnöke volt –, Európai Kardiológus Társaság (ESC) – éveken át és jelenleg is tisztségviselője, Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja és tisztségviselője, így az UEMS (Union of European Medical Specialists) Section Cardiology, European Board of Specialty in Cardiology (EBSC), Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában vesz részt. Regionális szakfelügyelő főorvos. Több külföldi azakmai folyóirat rendszeres lektora. (European Heart Journal, Heart, Cardiology in the Young (a nemzetközi szerkesztőbizottságnak is tagja), valamint sz American Heart Journal. 2000 óta egyetemi doktor (Ph.D) Impakt faktora: 53,45, független citációi száma: 211. 2009-ben c. egyetemi tanári címet kapott. Szakmai elismerései: Zárday Imre emlékérem (MKT), Fonó Reneé emlékérem (MKT&MGYT Gyermekkardiológiai Szekciója), Olasz Gyermekkardiológus Társaság és a Pan Arab Gyermekkardiológusok Társasága tiszteletbeli tagja. Több állami kitüntetésben részesült. Megkapta a Magyar Köztársaság Elnökének Arany Emlékérmét, valmint a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (polgári fokozat).
Dr. habil. Tálosi László Ph.D.
igazgató, Rytmion Gyógyszerkutató, Szeged
1988-ban szerzett általános orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, Szegeden. A végzést követően az egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájának Kardiológia osztályán kezdett dolgozni. 1989-1990-ig 2 évet dolgozott a Cincinnati Egyetem (Ohio, USA) Gyógyszertani és Sejtbiofizikai Intézetében vendégkutatóként. Kandidátusi disszertációját 1994-ben védte meg, majd ugyanezen évben belgyógyászatból, 1996-ban pedig kardiológiából szerzett szakképesítést. 1994-1998 között a Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának elnöke, ugyanekkor az MKT Elnökségének tagja. 1998-ban megkapta a Fellow of ESC címet. 2000-ben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán habilitált. Ugyanezen évtől a Biorex gyógyszerkutató vállalat kutatási igazgatójává nevezték ki. 2004-ben Rytmion néven saját gyógyszerkutató vállalkozást alapított, melyben azóta tevékenykedik. Kutatási területe a szívizom farmakológiája és anyagcserefolyamatai. Publikációinak impakt faktora 29.9, független citációinak száma 178.
Dr. Ungi Imre Ph.D.
osztályvezető főorvos, Invazív Kardiológiai Részleg, Szívkatéteres Laboratórium és a Kardiológiai Központ, Szeged
1980-ban „summa cum laude” minősítéssel végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben, később az I. és II. sz. Belgyógyászati Klinikán dolgozott, aneszteziológiából, belgyógyászatból és kardiológiából szerzett szakképesítést. Tudományos tevékenysége eleinte a regionális anesztézia technikájának fejlesztésére és epiduralisan alkalmazott opioidok hatásainak kutatására, majd a szívfrekvencia-variabilitás spektrális analízisére terjedt ki. 1995-96-ban Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal Olaszországban az „Istituto di Fisiologia Clinica” szívkatéteres laboratóriumában dolgozott, ahol a koszorúérkeringés patofiziológiai és farmakológiai vizsgálatába kapcsolódott be, emellett intervenciós kardiológiai tréningben részesült. 1996 óta a szegedi Szívkatéteres Laboratórium és a Kardiológiai Központ Invazív Kardiológiai Részlegének vezetője jelenleg klinikai főorvosi beosztásban. Az invazív kardiológia területén több eszköz és eljárás kifejlesztésében, hazai elterjesztésében végzett aktív tevékenységet. Közülük kiemelkedik a transzradialis szívkatéterezés hazai bevezetése, majd elterjesztése. Vizsgálatokat végzett a frakcionális flow rezerv klinikai alkalmazhatósága terén, továbbá részt vett a szívizom-perfúzió kvantitatív megítélésére szolgáló szoftver fejlesztésében. „Clinical value of procedures in invasive cardiology for the assessment and relief of myocardial ischemia” című PhD értekezését „summa cum laude” minősítéssel védte meg. Számos hazai intervenciós kardiológus képzésében vett részt, 2000-től több nemzetközi fórumon tartott továbbképző előadásokat Európában és Dél-Afrikában, 2008-ban invazív kardiológiai tréning programot vezetett Jemenben a Sanai Állami Egyetemen. Tagja a Magyar Kardiológusok Társasága tanácsadó testületének, több alkalommal „Pro Societate” oklevéllel tüntették ki. 2008-ban megkapta a Szerb Kardiológus Társaság „Heart Guard” emlékérmét. 2003-06-ig a Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoportja alelnöke volt. Tagja a „Hetényi Géza Tanítványai” és a „Petri Tanítványok” Baráti Körének, továbbá az Európai Transradialis Klubnak és az Európai Bifurkációs Klubnak. A „Chest” és az „International Journal of Cardiology” szakmai folyóiratok reviewere. „Full text” közleményeinek száma 48, közülük 24 angol nyelven jelent meg. Két könyvnek társszerzője. Publikációs impakt faktora 36,2, citációs indexe 50.
Prof. Dr. Wittmann István Ph.D.
igazgató egyetemi tanár, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, POTE, Pécs
1984-ben summa cum laude eredménnyel végzett a POTE Általános Orvosi Karán. 1992-ben belgyógyászatból jelesre szakvizsgázott, 1997-ben megkapta a diabetológus minősítést, 2002-ben jelesre szakvizsgázott nephrológiából. Egyetemi pályafutás: Egyetemi pályafutása során 1979-1983. demonstrátorként dolgozott a POTE Biológiai Intézetében. 1984-1992. klinikai gyakornokként, 1992-1994. klinikai tanársegédként a POTE I. sz. Belgyógyászati Klinikáján, 1994-1995. klinikai tanársegédként a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott. 1995-1999. a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinika adjunktusa volt, 1999-2006. egyetemi docensként dolgozott. 1994 óta a II. sz. Belgyógyászati Klinika Diabetes Munkacsoportját vezeti. 1996-2006. a Nephrológia-Diabetológia Osztálynak a vezetője volt. 2001 óta a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Laboratoriumának vezetője. 2001-2006. a Klinika tudományos igazgatóhelyettese volt. 2006-tól a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum egyetemi tanára és igazgatója. 1986: Institut für Pharmakologie, Friedrich Schiller Universitaet, Jena, Németország; 1990-1991: Department of Biochemistry, The Mount Sinai Medical Center, New York, USA; 1993: Laboratoire de Biologie Cellulaire, Faculte des Sciences, Universite Catholique de Louvain, Louvain, Belgium. 1989-ben a Magyar Diabetes Társaság Elismerő Oklevelében részesült a Fiatal Diabetológusok Fórumán, Szekszárdon. 1996-ban a Magyar Nephrologiai Társaság Legjobb Fiatal Nephrológus Díját kapta, 1996-, 1997-, 1998-, 1999- és 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvoskar "Kiváló Gyakorlatvezető" címét nyerte el, és 1996-ban a Baranya Megyei Cukorbetegek Szövetsége "Cukorbetegekért" kitüntetésben részesítette. 2000-ben elnyerte a Pécsi Akadémiai Bizottság által fiatal kutatóknak alapított PAB Tudományos Díját. 2001-ben az Magyar Nephrológiai Társaság Kutatásfejlesztési díját kapta meg. A Magyar Diabetes Társaság Hetényi Géza emlékérmet és díjat adományozott neki 2008-ban. A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának vezetősége értékes munkásságának elismeréséül 2009-ben vándorgyűlési emlékéremmel tüntette ki. 1982-ben megjelent első tudományos közleménye óta folyamatosan a szabad gyökök biológiai és klinikai jelentőségével foglalkozik. Az utóbbi években a nitrogén monoxid szabad gyök, a nem-enzimatikus glikáció és a renin-angiotenzin rendszer a fő kutatási területe. Elsősorban a diabetologia, a nephrologia és az angiologia területén kutat. Szakmai előmenetel: 1998-ban védte meg Ph.D. téziseit "A nitrogén monoxid lehetséges szerepe az inzulin hatásának kifejlődésében. Adatok a diabeteses nephropathia pathogeneziséhez" címmel. 1999-ben a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum által kiírt egyetemi docensi pályázata nyert elfogadást. 2001-ben a PTE Általános Orvostudományi Karán habilitált, habilitációs előadásainak témája a diabeteses nephropathia volt. 2006-ban a PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum által kiírt egyetemi tanári pályázata nyert elfogadást. Tudományos közleményeinek száma 181, ebből 51 nemzetközi folyóiratban, 115 hazai magyar és angol nyelvű folyóiratban jelent meg. 15 könyvfejezet szerzője vagy társszerzője volt. Összesített impact faktora 111,741. Független citációs száma 227, ebből 184 angol nyelvű, 43 magyar nyelvű.
Dr. Zámolyi Károly Ph.D.
osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Bajcsy-Zsilinszky Kórház
1973-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1974 – 1996 között az Orvostovábbképző Intézetben majd Egyetem dolgozott. Szakvizsgái: belgyógyászat (1978), kardiológia (1981). 1996-tól a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai Osztályát vezeti. Fő érdeklődési területe az arritmológia, klinikai elektrofiziológia, katéteres ablatio. 1995-ban Torontóban ösztöndíjasként dolgozott. Katéter ablatios témában szerzett kandidátusi fokozatot (1995). 2005 óta az ESC fellow-ja lett. „Honoris causa szívelektrofiziológus” címet kapott. 115 tudományos közleménye jelent meg, több könyv társszerzője. Ritmuszavarok címmel önálló könyve jelent meg. A Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének 1995 óta tagja, 2004 -2007 között a társaság elnöke volt. Több cikluson át tagja volt a Kardiológus Szakmai Kollégiumnak. 2001-ben „Zárday Imre emlékérem” kitüntetésben részesült, „Pro Sanitate” és több alkalommal „Pro Societate” kitüntetést kapott. Két alkalommal (1997 és 2002) az Orvosi Hetilap „Markusovszky Lajos Díj „-át nyerte el.

« Előadók A-K Előadók M-Z