Az ischaemiás szívbetegség krónikus kezelésének néhány aktuális kérdése. Elektív coronária intervenció.

Major László

Az előadás a Syntax study eredményeire és a nemrég megjelent Európai Kardiológus Társaság által közzétett új, Myocardialis Revascularisatios Guideline-ra épül.

A világ intervenciós kardiológusai a Syntax study keretei között próbálták bizonyítani, hogy a korábbi study eredményeket a kor meghaladta és a DES (gyógyszerkibocsátó stent) érában az intervenció eredményei egyenrangúak sebészeti revascularisatioval – kemény végpontok (stroke, halál és ismételt revascularisatio) tekintetében. A study aktuális formájában negatív eredménnyel zárult, a szívsebészet korábbi pozícióit nem sikerült megtörni. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a beavatkozással kapcsolatosan kialakuló súlyos komplikációk, mint stroke és halálozás tekintetében a katéteres intervenció már jobb eredményeket mutat mint a szívsebészet. A katéteres intervenció relatív, statisztikai hátránya az ismételt revaszkularizációk – még mindig nagy száma miatt jön létre. Az intervenciós szakma nagy várakozással tekint a gyógyszerkibocsátó stentek újabb, hatékonyabb generációjára, mely a visszaszűkülések további csökkenésével a módszer maradék hátrányát a jövőben kiküszöbölheti. Ennek klinikai eredményei azonban ma még nem ismertek.

A study pozitívumokat hozott az intervenció tekintetében is. A studyban alkalmazott súlyossági besorolás a „Syntax Score” a korábbiaknál hatékonyabban segíti a betegek revaszkularizációs indikációjának helyes felállítását. Az alacsony rizikócsoportban kiderült, hogy a katéteres intervenció eredménye az összes szempontot figyelembe véve már ma is egyenrangúnak bizonyult a sebészettel. Ennek megfelelően, ma már elektív esetben is indikált lehet katéteres intervenció végzése akár a bal főtörzs szűkület bizonyos eseteiben is, mely korábban tabunak számított. A szívsebészet előnye elsősorban magas syntax scrore esetén válik nyilvánvalóvá, a korábban is ismert diabeteses, rossz balkamra funkciós, több ér betegek vonatkozásában. A syntax score e korábbi felismerésnek egy objektívabb, számokban is kifejezhető leírását teremtette meg az invazív kardiológia számára.

Az új ESC guideline legnagyobb újdonsága, hogy interdisciplinális. A korábbi 2005-ös, az ESC saját körében született perkután coronaria intervenciós vezérfonal csak a katéteres intervencióval foglalkozott. Az idei vezérfonal elkészítésébe a szívsebészeket is bevonták, ennek megfelelően a revaszkularizáció mindkét ágának indikációjával együttesen foglalkozik. A vezérfonal hivatalosan is megalkotta a belgyógyász kardiológusból, az intervenciós szakemberből és a szívsebészből álló „heart team” fogalmát, mint a helyes döntéshozatali fórumot, ahol a konkrét betegre vonatkozóan minden szempontot figyelembe vevő, vélhetően optimalizált javaslat születik.

Nyomtatható verzió